Where to buy

Choose country and region

RONA, a.s. - podniková predajňa

Rovňanská 392/43

020 61 Lednické Rovne

Phone:

+421 424 601 282

E-mail:

-

www.rona.sk

RM GASTRO - JAZ s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Phone:

+421 948 018 006

E-mail:

obchod@jaz.sk

www.jaz.sk

Prevádzka veľkoobchodu JTF Horovce

Areál JTF 296

020 62 Horovce

Phone:

+421 908 700 612

E-mail:

obchod@jtf.sk

www.jtf.sk

Darčeková predajňa JTF Púchov

Moyzesova 1867 (Pešia zóna)

020 01 Púchov

Phone:

+421 904 504 248

E-mail:

-

www.jtf.sk