Where to buy

Choose country and region

RONA, a.s. - podniková predajňa

Rovňanská 392/43

020 61 Lednické Rovne

Phone:

+421 424 601 282

E-mail:

-

www.rona.sk

JTF partnership, s.r.o.

Moyzesova 1867

020 01 Púchov

Phone:

+421 904 504 248

E-mail:

obchod@jtf.sk

www.jtf.sk

RM GASTRO - JAZ s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Phone:

+421 948 018 006

E-mail:

obchod@jaz.sk

www.jaz.sk