Technológie | RONA a.s.

TECHNOLÓGIE

 
Kvalifikovaní pracovníci, správna motivácia a zvládnutie náročných technológií sú základné predpoklady úspechu.
Nejedná sa len o aplikáciu moderných strojov na tvarovanie skla, ale aj o priebežné vylepšovanie všetkých fáz výrobného procesu s cieľom dosiahnuť najlepších vlastností výrobkov.

V oblasti nových technológií stojí za pozornosť uvedenie do prevádzky nových unikátnych produkčných liniek umožňujúcich vyrábať veľmi vysoké exkluzívne kalíšky novou technológiou ťahanej nohy.

Veľká pozornosť je venovaná aj zloženiu skla tak, aby zodpovedalo dnešným vysokým nárokom na úžitkové vlastnosti. Rona vyrába sklo v kvalite krištáľu, pričom tvrdosť, vhodnosť pre umývanie v umývačkách riadu a vynikajúce optické vlastnosti sú jeho oceňovanými atribútmi.

Je nutné spomenúť ďalšiu, dnes veľmi aktuálnu skutočnosť. Vo všetkých oblastiach činnosti firmy sú uplatňované prísne kritéria týkajúce sa životného prostredia a ekológie.

Technology guide >>
 • priloha
 • priloha
 • priloha
Špeciálna úprava ústneho okraja
 • Fazetové zabrúsenie ústneho okraja zvyšuje odolnosť...
 • Ústny okraj je príjemný na dotyk 
 • Na rozdiel od hrubého zataveného okraja sa hladký ústny okraj ľahko umýva a vyhovuje vysokým hygienickým nárokom
Brilancia a transparentnosť
 • Vysoká kvalita skla zaručuje trvalú brilanciu a transparentnosť
 • Neutrálne zafarbenie skla neskresľuje farby nápojov
Progresívne výrobné technológie - kompaktný kalíšok
 • Homogenny kalíšok vyrobený z jedného kusa skla modernou technológiou ťahanej nôžky 
 • Zvýšená odolnosť voči vyštiepeniu a lomu 
 • Bezošvá hladká noha príjemná na dotyk 
 • Elegantný tvar dosiahnutý jednoliatym prechodom z kalicha do nohy
 • Vysoká odolnosť pri používaní a umývaní
Odolnosť pri umývaní v umývačkách
 • Testovaním preverená vysoká odolnosť pri mnohopočetnom umývaní v profesionálnych umývačkách pri použití bežných umývacích prostriedkov 
 • Zachovanie brilancie a transparentnosti 
 • Vhodné pre umývanie v plastových košoch
Funkčný a elegantný dizajn
 • Profesionálny dizajn 
 • Široká ponuka tvarov a modelov 
 • Konštrukcia kalíškov zaručuje vysokú stabilitu