Najnovšie správy

Výročná správa 2017

09.10.2018 - Spoločnosť

Predstavujeme výročnú správu spoločnosti RONA, a.s. Lednické Rovne za rok 2017. Tak ako každý rok i teraz chceme úvodom poďakovať všetkým našim zamestnancom, robotníkom, tech­nicko-hospodárskym zamestnancom a manažérom na všetkých úrovniach za vynaložené úsilie a prácu v upl­ynulom roku 2017. Chceme tiež poďakovať obchodným partnerom, dodávateľom i odberateľom, obchodným zástupcom a spolupracujúcim spoločnostiam.


Stiahnuť výročnú správu 2017 v PDF.

Späť do kategórie