Najnovšie správy

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka hardvéru a metriálu pre upgrade LAN siete a vybudovanie WIFI infraštruktúry

10.07.2019 - Spoločnosť

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PRIESKUMU TRHU 

na zákazku s názvom 

Dodávka hardvéru a metriálu pre upgrade LAN siete a vybudovanie WIFI infraštruktúry“ 

prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a Inovácie 


Príloha: Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu

Späť do kategórie