Najnovšie správy

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup etiketovacích zariadení

16.05.2019 - Spoločnosť

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PRIESKUMU TRHU 

na zákazku s názvom 

„Nákup etiketovacích zariadení“ 

prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a Inovácie 


Príloha: Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu

Späť do kategórie