História a súčasnosť

Časová os histórie

Založenie

Skláreň bola založená spoločnosťou Schreiber & Neffen.

1892

Pantograf

Zavedenie zariadenia do prevádzky a vôbec prvý stroj na pantografické dekorovanie skla na území kontinentálnej Európy.

1896

Ťahaná noha

Unikátne vyvinutá technológia výroby ručne tvarovaných kalíškov s tzv. ťahanou nohou.

1956

Automatizovaná výroba

Zavedenie prvých automatizovaných výrobných procesov.

1962

Nová značka

Zmena názvu značky na RONA.

2001

125. výročie

RONA oslavuje svoje 125. výročie.

2017

Naša spoločnosť v súčasnosti

V súčasnosti spoločnosť RONA disponuje silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným personálom a najmodernejšími technológiami. Skláreň v Lednických Rovniach je jedným zo svetových lídrov v spracovaní skla pre domácnosť, hotely a reštaurácie a tiež pre letecké a lodné spoločnosti. Strojovo vyrábané kalichy a nápojové sklo pokrýva základné miesto v ponuke sortimentu spoločnosti. V posledných rokoch celkové tržby neustále rastú.

Hlavná vízia a stratégia spoločnosti

Našou najväčšou prioritou je vývoj dlhodobého obchodného partnerstva a podpora služieb zameraných na zákazníka.

Podpora životného prostredia a spoločenská zodpovednosť podnikov

Sme spoločnosť so spoločensky zodpovednými, udržateľnými a ekologickými obchodnými postupmi.

Naše sklo pre aerolinky